Laureatka: Paulina Chrząszcz

Paulina Chrząszcz mgr historii; doktorantka w Szkole Doktorskiej Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Laureatka grantu Narodowego Centrum Nauki w konkursie “Preludium”. Dotychczas zajmowała się m.in. sfragistyką obozów koncentracyjnych i analizą dokumentacji obozu Auschwitz-Birkenau. Ostatnio jej zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z kształtowaniem się hierarchii więźniarskiej w niemieckich obozach koncentracyjnych.

Rozprawa doktorska przygotowywana przez Paulinę Chrząszcz

Deportowani z Francji do obozu Auschwitz-Birkenau

Deportowani z Francji do Auschwitz byli jedną z liczniejszych i bardziej widocznych grup obozowego uniwersum. W ponad 70 transportach znajdowali się obywatele różnych krajów, duży ich odsetek stanowili Żydzi polscy, którzy w latach dwudziestych XX wieku wyjechali do Francji w różnych celach. Mimo że większość deportowanych po przyjeździe do obozu skazana była od razu na śmierć, znaczna część z nowo przybyłych i zarejestrowanych więźniów zaznaczyła trwale swoją obecność w niemalże każdym z podobozów Auschwitz.

Francuzi w obozie pełnili ważne funkcje, a dzięki różnym umiejętnościom pięli się wysoko w nieoficjalnej hierarchii więźniarskiej. Część z nich zaangażowała się w obozowe siatki konspiracyjne, tworząc tzw. Grupę francuską.

Jednym z głównych celów pracy doktorskiej jest rozpoznanie i próba charakterystyki procesu formowania się hierarchii więźniarskiej w obozie, szczególnie w kontekście więźniów francuskich, których sytuacja była odmienna w porównaniu z polskimi więźniami politycznymi. Badania są prowadzone m.in. w Polsce i we Francji.