Darczyńcom

2014
 • Monice Sowickiej za wpłacanie 100 PLN miesięcznie
 • Staszkowi Matwinowi za wpłacanie 500 PLN miesięcznie
2013
 • Annie Rudnickiej za wpłacenie 1000 PLN (CAD 300)
 • Marii Danucie Krajewskiej za wpłacenie 1000 PLN
 • Oldze i Staszkowi Matwinom za wpłacenie 10 000 PLN
 • Monice Sowickiej za wpłacanie 100 PLN miesięcznie
 • Staszkowi Matwinowi za wpłacanie 500 PLN miesięcznie
2012
 • Staszkowi Matwinowi za wpłacanie 300 PLN miesięcznie
2011
 • Oldze Kersten-Matwin za wpłacenie 50 050 PLN
 • Staszkowi Matwinowi za wpłacenie 300 PLN

Informacja dla darczyńców: Wprawdzie nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego, ale prowadzimy działalność pożytku publicznego (w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz kultury) [Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r., art. 3 ust. 2 oraz art. 4 ust. 1 p. 14 i 16], dlatego darowizny wpłacane na działalność statutową Fundacji Kerstenów mogą być odliczane od dochodu. W tym celu należy przechowywać dowody wpłat i przy rozliczeniu podatku za dany rok pamiętać o uwzględnieniu darowizn na formularzu PIT-O (a na jego podstawie w ogólnym rozliczeniu). Ustawodawca wprowadził przy tym limit — nie można odliczyć więcej niż 6% uzyskanego w danym roku dochodu.

Wszystkim, którzy pozwolili nam użyć ich materiałów

za zgodę na umieszczenie artykułów:

  • Autorom: A. Friszke, H. Gmiterkowi, J. Holzerowi, J. Jedlickiemu, O. Kersten-Matwin, A. Radomskiemu, Z. Romkowi, T. Szarocie
  • Pismom: Gazecie Wyborczej, Polityce, Tygodnikowi Powszechnemu,
   Twojemu Stylowi, Kurierowi Lubelskiemu, Więzi
  • Monice Skoraszewskiej i Indze Szabłowskiej (spadkobierczyniom A. Wojciechowskiego)
  • Polskiej Agencji Prasowej (portal Nauka w Polsce)
  • Stowarzyszeniu Centrum Badań nad Zagładą Żydów
  • Ośrodkowi Brama Grodzka – Teatr NN
  • Instytutowi Pamięci Narodowej
  • Ośrodkowi Karta
  • Portalowi Moje Miasto Lublin

za zgodę na umieszczenie fotografii:

  • P. Wierzchowskiemu, T. Abramowiczowi, Agencji Gazeta, Ośrodkowi Karta

oraz:

  • Kredyt Bank SA za czasowe zniesienie opłat za prowadzenie rachunków Fundacji w 2011 r.