2023 Tytuł Data Wpływy Wydatki
Środki z poprzedniego roku 1.01.23 145 264,89
Stypendium im. Krystyny Kersten 6.03.23 12 000,00
Stypendium im. Adama Kerstena 9.11.23 12 000,00
Darowizny Stanisława Matwina 6 000,00
Prawa autorskie (ZAiKS) 10 985,11
Odsetki bankowe 13,82
Prowizje bankowe 204,00
Suma na dzień 31.12.2023 31.12.23 162 263,82 24 204,00

2022 Tytuł Data Wpływy Wydatki
Środki z poprzedniego roku 1.01.22 97 061,24
Stypendium im. Krystyny Kersten 07.03.22 12 000,00
Stypendium im. Adama Kerstena 2.11.22 12 000,00
Darowizny Stanisława Matwina 6 000,00
Darowizny rodziny Kerstenów 55 959,59
Darowizna Magdaleny i Tomasza Wachowiczów 17.01.22 500,00
Prawa autorskie (ZAiKS) 9 897,83
Odsetki bankowe 10,23
Prowizje bankowe 164,00
Suma na dzień 31.12.2022 31.12.22 145 264,89 24 164,00
2021 Tytuł Data Wpływy Wydatki
Środki z poprzedniego roku 1.01.21 110 803,35
Stypendium im. Krystyny Kersten 17.05.21 11 000,00
Stypendium im. Adama Kerstena 2.11.21 11 000,00
Darowizny Stanisława Matwina 6 000,00
Prawa autorskie (ZAiKS) 2 391,46
Odsetki bankowe 10,43
Prowizje bankowe 144,00
Suma na dzień 31.12.2021 31.12.21 119 205,24 22 144,00

2020 Tytuł Data Wpływy Wydatki
Środki z poprzedniego roku 1.01.20 122 039,07
Stypendium im. Krystyny Kersten 13.03.20 11 000,00
Stypendium im. Adama Kerstena 3.11.20 11 000,00
Darowizny Stanisława Matwina 6 000,00
Darowizna Małgorzaty i Grzegorza Kerstenów 11.05.20 1 000,00
Darowizna Seweryna Blumsztajna 1.06.20 200,00
Darowizna Elżbiety Wierzchowskiej 13.07.20 200,00
Prawa autorskie (ZAiKS) 3 302,60
Odsetki bankowe 355,68
Opłata KRS 150,00
Prowizje bankowe 144,00
Suma na dzień 31.12.2020 31.12.20 133 097,35 22 294,00
2019 Tytuł Data Wpływy Wydatki
Środki z poprzedniego roku 1.01.19 126 839,50
Stypendium im. Adama Kerstena 8.03.19 11 000,00
Stypendium im. Krystyny Kersten 20.03.19 11 000,00
Darowizny Stanisława Matwina 6 000,00
Darowizna Małgorzaty i Grzegorza Kerstenów 20.12.19 2 500,00
Prawa autorskie (Nowa Era) 30.04.19 50,00
Prawa autorskie (ZAiKS) 8 101,84
Prawa autorskie (SAiW Copyright Polska) 46,89
Odsetki bankowe 692,84
Prowizje bankowe 192,00
Suma na dzień 31.12.2019 31.12.19 144 231,07 22 192,00
2018 Tytuł Data Wpływy Wydatki
Środki z poprzedniego roku 1.01.18 126 347,834
Stypendium im. Adama Kerstena 12.11.18 11 000,00
Darowizny Stanisława Matwina 6 000,00
Darowizna Małgorzaty i Grzegorza Kerstenów 12.11.18 1 000,00
Prawa autorskie (ZAiKS) 3 917,95
Odsetki bankowe 769,21
Prowizje bankowe 195,00
  Suma na dzień 31.12.2018 31.12.18 138 034,50 11 195,00 
2017 Tytuł Data Wpływy Wydatki
Środki z poprzedniego roku 1.01.17 137 735,80
Stypendium im. Krystyny Kersten 5.04.17 11 000,00
Stypendium im. Adama Kerstena 3.11.17 11 000,00
Darowizny Stanisława Matwina 3 600,00
Darowizny Moniki Sowickiej 200,00
Darowizna Joanny i Jordana Greyów 2.06.17 2 000,00
Darowizna Małgorzaty i Grzegorza Kerstenów 4.07.17 1 000,00
Prawa autorskie (ZAiKS) 3 007,41
Prawa autorskie (SAiW Copyright Polska) 40,60
Odsetki bankowe 793,53
Zwrot nadpłaty do KRS 150,00
Prowizje bankowe 180,00
  Suma na dzień 31.12.2017 31.12.17 148 527,34 22 180,00 
2016 Tytuł Data Wpływy Wydatki
Środki z poprzedniego roku 1.01.16 125 733,97
Stypendium im. Krystyny Kersten 6.04.16 11 000,00
Stypendium im. Adama Kerstena 8.09.16 11 000,00
Dofinansowanie wydania akt sejmikowych w ramach działalności statutowej 12.07.16 6 000,00
Darowizny Stanisława Matwina 5 300,00
Darowizny Moniki Sowickiej 1 300,00
Prawa autorskie (ZAiKS) 33 177,05
Prawa autorskie (SAiW Copyright Polska) 88,57
Odsetki bankowe 759,61
Opłata za zmianę wpisu w KRS 300,00
Opłata notarialna 9.06.16 98,40
Prowizje bankowe 225,00
  Suma na dzień 31.12.2016 31.12.16 166 359,20 28 623,40 
2015 Tytuł Data Wpływy Wydatki
Środki z poprzedniego roku 1.01.15 136 111,39
Stypendium im. Krystyny Kersten 10.04.15 11 000,00
Stypendium im. Adama Kerstena 17.08.15 11 000,00
Darowizny Małgorzaty i Grzegorza Kerstenów 3 600,00
Darowizny Stanisława Matwina 6 000,00
Darowizny Moniki Sowickiej 1 200,00
Odsetki bankowe 1 051,78
Opłata notarialna 10.07.15 49.20
Prowizje bankowe 180,00
  Suma na dzień 31.12.2015 31.12.15 147 963,17 22 229,20
2014 Tytuł Data Wpływy Wydatki
Środki z poprzedniego roku 1.01.14 147 438,07
Stypendium im. Krystyny Kersten 2.04.14 11 000,00
Stypendium im. Adama Kerstena 2.08.14 11 000,00
Darowizna Małgorzaty i Grzegorza Kerstenów 8.07.14 2 000,00
Darowizny Stanisława Matwina 6 000,00
Darowizny Moniki Sowickiej 1 200,00
Odsetki bankowe 1 668,32
Prowizje bankowe 195,00
  Suma na dzień 31.12.2014 31.12.14 158 306,39 22 195,00
2013 Tytuł Data Wpływy Wydatki
Środki z poprzedniego roku 1.01.13 143 191,85
Stypendium im. Krystyny Kersten 28.03.13 10 000,00
Stypendium im. Adama Kerstena 1.08.13 10 000,00
Darowizna Anny Rudnickiej 4.02.13 1 600,00
Darowizna Małgorzaty Kersten 3.06.13 2 400,00
Darowizna Olgi i Stanisława Matwinów 3.06.13 10 000,00
Darowizna Marii Danuty Krajewskiej 20.12.13 1 000,00
Darowizny Stanisława Matwina 6 000,00
Darowizny Moniki Sowickiej 1 100,00
Odsetki bankowe 2 926,22
Prowizje bankowe 180,00
  Suma na dzień 31.12.2013 31.12.13 167 618,07 20 180,00
2012 Tytuł Data Wpływy Wydatki
Środki z poprzedniego roku 1.01.12 151 787,17
Stypendium im. Krystyny Kersten 2.04.12 10 000,00
Stypendium im. Adama Kerstena 3.09.12 10 000,00
Darowizna G. Kerstena 14.09.12 2 600,00
Darowizny S. Matwina 3 800,00
Odsetki bankowe 5 297,68
Opłata za zmianę wpisu w KRS 27.09.12 150,00
Prowizje bankowe 143,00
  Suma na dzień 31.12.2012 31.12.12 163 484,85 20 293,00
2011 Tytuł Data Wpływy Wydatki
Fundusz założycielski (G. Kersten, fundator) 17.05.11 3 000,00
Darowizna (G. Kerstena, fundator) 8.12.11 98 000,00
Darowizna (O. Kersten-Matwin) 21.12.11 50 050,00
Darowizna (S. Matwin) 21.12.11 300,00
Odsetki bankowe 21.12.11 437,17
  Suma na dzień 31.12.2011 31.12.11 151.787,17 0