Lauretka: Dr Anna Maria Adamus

24 listopada 2016 r. dr Anna Maria Adamus, laureatka konkursu stypendialnego im. Krystyny Kersten w 2014 r., odebrała nagrodę Prezesa Rady Ministrów. za rozprawę doktorską „Problemy wsi w Polsce w latach 1956—1980 w świetle listów do władz centralnych”, obronioną w Instytucie Historii PAN w 2015 r.

Nagrodę Prezesa Rady Ministrów wręczył laureatce wicepremier Jarosław Gowin, a w odebraniu dyplomu Annie Marii Adamus towarzyszyli córka Pola i syn Jakub (niewidoczny na zdjęciu).

Jeszcze raz bardzo mocno dziękuję za wsparcie udzielone przez Fundację Kerstenów. Stypendium im. Krystyny Kersten znaczy dla mniej dużo więcej niż otrzymane wówczas wsparcie finansowe.W książce, która zostanie wydana w pierwszej połowie przyszłego roku zostaną zawarte podziękowania.

Dr Anna Maria Adamus

Droga Pani dr Adamus, Pani Anno,

nie mogła Pani zrobić nam większej przyjemności. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc, a jeszcze bardziej cieszymy się z Pani osiągnięć.
Krystyna Kersten powiedziała kiedyś, że zajęła się współczesną historią Polski, albowiem był to jedyny temat pracy doktorskiej, który nie został wybrany przez męskich uczestników seminarium. Wyszło to na dobre, ale tak przecież nie powinno być.
Z niepokojem przyjmowaliśmy, że w pierwszych latach żadna kobieta nie dostała stypendium. W 2014 roku została Pani pierwszą laureatką stypendium Fundacji Kerstenów. Pani też była stypendystką, która jako pierwsza obroniła pracę doktorską, a teraz została wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Mamy nadzieję, że Pani sukces przyczyni sie do wyrównania proporcji stypendystek i stypendystów.
Pani zaś życzymy pomyślnego rozwoju kariery naukowej i kolejnych wybitnych osiągnięć.

Serdecznie gratulujemy!

Grzegorz Kersten
w imieniu Rady i Zarządu Fundacji