1. Home
  2. /
  3. 2012 Konkurs o stypendium...

Laureat: Andrzej Skalimowski


Andrzej Skalimowski (ur. 1984) jest absolwentem Instytutu Historycznego UW. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dziejów powojennej odbudowy i przebudowy Warszawy, szczególnie zaś losów czołowych wówczas architektów.
W Pracowni Dziejów Polski po 1945 r. Instytutu Historii PAN przygotowuje rozprawę doktorską w formie biografii Józefa Sigalina, pierwszego naczelnego architekta Warszawy.
Andrzej Skalimowski otrzymał stypendium im. Krystyny Kersten na rok akademicki 2012/2013.

Rozprawa doktorska przygotowywana przez A. Skalimowskiego

Biografia pierwszego naczelnego architekta Warszawy inż. Józefa Sigalina (1909—1983).

Poprzez perspektywę biograficzną staram się pokazać złożoność relacji zachodzących pomiędzy przedwojennym i okupacyjnym środowiskiem architektonicznym a powojennymi władzami Polski. W pełnej sprzeczności postaci Sigalina — warszawiaka od urodzenia — poza kwestią zaangażowania ideologicznego odnaleźć można także dylematy, które wywoływały napięcia między budowniczymi Warszawy nowej, modernistycznej a rzecznikami odbudowy fragmentów historycznych. Podział ten, dominujący ówcześnie w koncepcjach odbudowy stolicy, odpowiadał zarazem podziałowi ideowemu w środowisku. W 1949 r. chęć bezpośredniego kierowania przez kierownictwo partyjne i państwowe sprawami rozbudowy Warszawy stała się już jednak całkowicie czytelna. Aktem wieńczącym te dążenia było utworzenie w 1951 r. na wzór moskiewski urzędu naczelnego architekta Warszawy i powołanie na to stanowisko Józefa Sigalina.

W toku dotychczasowych działań przeprowadziłem kwerendy zarówno biblioteczne, prasowe, jak i w archiwach: Akt Nowych w Warszawie, Miasta Stołecznego Warszawy, Centralnym Archiwum Wojskowym oraz w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Ponadto nawiązałem kontakt z rodziną architekta, co pozwoliło uzyskać dostęp do spuścizny o ogromnej wartości badawczej, zaowocowało także wieloma relacjami wywołanymi. Aktualnie kontynuuję kwerendy krajowe, a w najbliższym czasie planuję wyjazd do Moskwy.

Sprawozdanie z wykorzystania stypendium, 01.05.2013