Dawni studenci Instytutu Historii UMCS wyszli z godną uznania inicjatywą, by w 40. rocznicę śmierci prof. Adama Kerstena przypomnieć jego sylwetkę w odrębnej publikacji. W 2023 r. nakładem Towarzystwa Nauki i Kultury „Libra” ukazała się książka wspomnieniowa Profesor Adam Kersten 1930–1983. Uczony, nauczyciel, człowiek, pod redakcją Dariusza Kupisza. Artykuły tam zamieszczone świadczą o tym, że dawni podopieczni i koledzy wciąż o nim pamiętają i doceniają jego wkład w rozwój uczelni. Na tom składa się dziesięć tekstów, dowodzących, że Profesor związany z UMCS przez ponad ćwierćwiecze odcisnął wyraźny ślad na życiu uczelni, cenne jest więc przybliżenie jego postaci także osobom, które nie zdążyły go poznać.

Dwa artykuły, Adama Andrzeja Witusika i Jana Olaszka, mają charakter biogramów, przy czym pierwszy skupia się na dorobku naukowym Kerstena, a drugi na jego aktywności w sferze publicznej, solidnie ją dokumentując. Dzięki ich przedrukowi w tomie znajdują się najważniejsze informacje na jego temat i nie trzeba po nie sięgać do trudno dostępnych publikacji.
Szczególną wartość mają wspomnienia, tak osobistych zapisków nie znajdziemy bowiem w oficjalnych tekstach biograficznych. Akademia przez stulecia opierała się na bezpośredniej relacji mistrza i ucznia, wyraźnie można to dostrzec w tekstach dawnych doktorantów i studentów Adama Kerstena, Z artykułów Wiesława Śladkowskiego, Józefa Dudy, Witolda Kłaczewskiego i Ewy Sędzimierz wyłania się obraz historyka i nauczyciela wywierającego ogromny wpływ na swoich podopiecznych, z pasją kształtującego ich warsztat badawczy i otaczającego troską zarówno w ich karierze naukowej, jak i zwyczajnie w życiu codziennym. Edward Alfred Mierzwa okrasił jeszcze te wspomnienia garścią anegdot, dzięki którym Adam Kersten staje przed oczami jak żywy – ze swoimi nawykami, pełnym zaangażowaniem, sarkazmem i lekką wadą wymowy, która nie przeszkadzała mu w elokwentnych wypowiedziach wygłaszanych z dużym żarem. Wszyscy autorzy podkreślają z jednej strony wybitne walory intelektualne i bogaty dorobek merytoryczny Adama Kerstena, dzięki czemu sami się rozwijali na uczelni, z drugiej zaś jego poczucie odpowiedzialności za młodych ludzi będących jego wychowankami i troskliwą opiekę, jaką ich otaczał.
Henryk Gmiterek przybliżył sylwetkę syna Adama, prof. Grzegorza Kerstena, z którego inicjatywy powstała Fundacja Kerstenów, upamiętniająca życie i dorobek Krystyny i Adama Kerstenów i przyznająca stypendia m.in. doktorantom Instytutu Historii UMCS. Cieszymy się, że materiały gromadzone na stronie internetowej Fundacji okazały się przydatne przy powstawaniu tej książki.
Końcowe teksty, Mariana Chachaja i Wiesława Bondyry, są poświęcone wybranym pozycjom z dorobku naukowego Adama Kerstena. Rozważyłybyśmy jedynie zamianę ich miejscami – tak by omówienie sylwetki Hieronima Radziejowskiego, bohatera ostatniego opus magnum Adama Kerstena, wydanego już pośmiertnie, zamykało tom.
Publikacja ta przybliża postać jednego z najwybitniejszych znawców historii XVII stulecia, a także metodologa historii, którego twórczość naukowa mimo upływu lat pozostaje w kanonie dorobku polskiej historiografii. Miejmy nadzieję, że książka trafi do szerokiego kręgu czytelników.

Książkę można zdobyć po skontaktowaniu się z sekretariatem Instytutu Historii UMCS i przekazaniu na subkonto IH UMCS nr 63 1140 1094 0000 2905 1600 1026 cegiełki o wartości 40 PLN z dopiskiem „Wsparcie działalności wydawniczej IH UMCS”.