1. Home
 2. /
 3. Instytut Historii PAN

Stypendium doktoranckie im. Krystyny Kersten

Konkurs 2023–2024
Laureat
Paweł Lesisz, doktorant w IH PAN

  Komisja konkursowa

  Jerzy Eisler

  Profesor, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  w Warszawie. Członek Rady Fundacji Kerstenów. Autor m.in. Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje i „Siedmiu wspaniałych”. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR.

  Henryk Gmiterek

  Profesor, Instytut Historii UMCS. Członek Rady Fundacji Kerstenów. Autor m.in. Bracia czescy a kalwini w Rzeczypospolitej, połowa XVI — połowa XVII wieku. Studium porównawcze.

  Tomasz Szarota

  Profesor, Instytut Historii PAN. Autor m.in. Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy i Okupowanej Warszawy dzień powszedni.

Konkurs 2022–2023
Laureatka
Paulina Chrząszcz, doktorantka w Szkole Doktorskiej Anthropos IPAN

  Komisja konkursowa

  Jerzy Eisler

  Profesor, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  w Warszawie. Członek Rady Fundacji Kerstenów. Autor m.in. Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje i „Siedmiu wspaniałych”. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR.

  Henryk Gmiterek

  Profesor, Instytut Historii UMCS. Członek Rady Fundacji Kerstenów. Autor m.in. Bracia czescy a kalwini w Rzeczypospolitej, połowa XVI — połowa XVII wieku. Studium porównawcze.

  Tomasz Szarota

  Profesor, Instytut Historii PAN. Autor m.in. Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy i Okupowanej Warszawy dzień powszedni.

  Konkurs 2021–2022
  Laureat
  Łukasz Mieszkowski, doktorant w Szkole Doktorskiej Anthropos IPAN

   Komisja konkursowa

   Jerzy Eisler

   Profesor, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  w Warszawie. Członek Rady Fundacji Kerstenów. Autor m.in. Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje i „Siedmiu wspaniałych”. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR.

   Henryk Gmiterek

   Profesor, Instytut Historii UMCS. Członek Rady Fundacji Kerstenów. Autor m.in. Bracia czescy a kalwini w Rzeczypospolitej, połowa XVI — połowa XVII wieku. Studium porównawcze.

   Tomasz Szarota

   Profesor, Instytut Historii PAN. Autor m.in. Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy i Okupowanej Warszawy dzień powszedni.

   Konkurs 2020-2021
   Laureat
   Piotr Donefner, doktorant w Pracowni Dziejów Polski po 1945 r.

   Komisja konkursowa

   Jerzy Eisler

   Profesor, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  w Warszawie. Członek Rady Fundacji Kerstenów. Autor m.in. Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje i „Siedmiu wspaniałych”. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR.

   Henryk Gmiterek

   Profesor, Instytut Historii UMCS. Członek Rady Fundacji Kerstenów. Autor m.in. Bracia czescy a kalwini w Rzeczypospolitej, połowa XVI — połowa XVII wieku. Studium porównawcze.

   Tomasz Szarota

   Profesor, Instytut Historii PAN. Autor m.in. Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy i Okupowanej Warszawy dzień powszedni.

   Konkurs 2019-2020
   Laureat
   Milena Bykowska-Witowska, doktorant w Pracowni Dziejów Polski po 1945 r.

   Komisja konkursowa

   Jerzy Eisler

   Profesor, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  w Warszawie. Członek Rady Fundacji Kerstenów. Autor m.in. Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje i „Siedmiu wspaniałych”. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR.

   Henryk Gmiterek

   Profesor, Instytut Historii UMCS. Członek Rady Fundacji Kerstenów. Autor m.in. Bracia czescy a kalwini w Rzeczypospolitej, połowa XVI — połowa XVII wieku. Studium porównawcze.

   Tomasz Szarota

   Profesor, Instytut Historii PAN. Autor m.in. Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy i Okupowanej Warszawy dzień powszedni.

   Konkurs 2017-2018
   Laureat
   Aleksandra Bańkowska, doktorant w Pracowni Dziejów Polski po 1945 r.

   Komisja konkursowa

   Jerzy Eisler

   Profesor, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  w Warszawie. Członek Rady Fundacji Kerstenów. Autor m.in. Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje i „Siedmiu wspaniałych”. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR.

   Henryk Gmiterek

   Profesor, Instytut Historii UMCS. Członek Rady Fundacji Kerstenów. Autor m.in. Bracia czescy a kalwini w Rzeczypospolitej, połowa XVI — połowa XVII wieku. Studium porównawcze.

   Tomasz Szarota

   Profesor, Instytut Historii PAN. Autor m.in. Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy i Okupowanej Warszawy dzień powszedni.

   Konkurs 2016-2017
   Laureat
   Tomasz Leszkowicz, doktorant w Pracowni Dziejów Polski po 1945 r.

   Komisja konkursowa

   Jerzy Eisler

   Profesor, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  w Warszawie. Członek Rady Fundacji Kerstenów. Autor m.in. Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje i „Siedmiu wspaniałych”. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR.

   Henryk Gmiterek

   Profesor, Instytut Historii UMCS. Członek Rady Fundacji Kerstenów. Autor m.in. Bracia czescy a kalwini w Rzeczypospolitej, połowa XVI — połowa XVII wieku. Studium porównawcze.

   Tomasz Szarota

   Profesor, Instytut Historii PAN. Autor m.in. Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy i Okupowanej Warszawy dzień powszedni.

   Konkurs 2015-2016
   Laureat
   Michał Przeperski, doktorant w Pracowni Dziejów Polski po 1945 r.

   Komisja konkursowa

   Jerzy Eisler

   Profesor, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  w Warszawie. Członek Rady Fundacji Kerstenów. Autor m.in. Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje i „Siedmiu wspaniałych”. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR.

   Henryk Gmiterek

   Profesor, Instytut Historii UMCS. Członek Rady Fundacji Kerstenów. Autor m.in. Bracia czescy a kalwini w Rzeczypospolitej, połowa XVI — połowa XVII wieku. Studium porównawcze.

   Tomasz Szarota

   Profesor, Instytut Historii PAN. Autor m.in. Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy i Okupowanej Warszawy dzień powszedni.

   Konkurs 2014-2015
   Laureat
   Anna Maria Adamus, doktorant w Pracowni Dziejów Polski po 1945 r.

   Komisja konkursowa

   Jerzy Eisler

   Profesor, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  w Warszawie. Członek Rady Fundacji Kerstenów. Autor m.in. Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje i „Siedmiu wspaniałych”. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR.

   Henryk Gmiterek

   Profesor, Instytut Historii UMCS. Członek Rady Fundacji Kerstenów. Autor m.in. Bracia czescy a kalwini w Rzeczypospolitej, połowa XVI — połowa XVII wieku. Studium porównawcze.

   Tomasz Szarota

   Profesor, Instytut Historii PAN. Autor m.in. Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy i Okupowanej Warszawy dzień powszedni.

   Konkurs 2013-2014
   Laureat
   Jan Olaszek, doktorant w Pracowni Dziejów Polski po 1945 r.

   Komisja konkursowa

   Jerzy Eisler

   Profesor, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  w Warszawie. Członek Rady Fundacji Kerstenów. Autor m.in. Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje i „Siedmiu wspaniałych”. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR.

   Henryk Gmiterek

   Profesor, Instytut Historii UMCS. Członek Rady Fundacji Kerstenów. Autor m.in. Bracia czescy a kalwini w Rzeczypospolitej, połowa XVI — połowa XVII wieku. Studium porównawcze.

   Tomasz Szarota

   Profesor, Instytut Historii PAN. Autor m.in. Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy i Okupowanej Warszawy dzień powszedni.

   Konkurs 2012-2013
   Laureat
   Andrzej Skalimowski, doktorant w Pracowni Dziejów Polski po 1945 r.

   Komisja konkursowa

   Jerzy Eisler

   Profesor, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej  w Warszawie. Autor m.in.Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje i „Siedmiu wspaniałych”. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR.

   Dariusz Jarosz

   Profesor, Instytut Historii PAN. Autor m.in. Polacy a stalinizm 1948–1956, "Masy pracujące przede wszystkim". Organizacja wypoczynku w Polsce 1945–1956.

   Tomasz Szarota

   Profesor, Instytut Historii PAN. Autor m.in. Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy i Okupowanej Warszawy dzień powszedni.