Fundacja Kerstenów została założona w 2011 roku, aby uczcić i upamiętnić życie oraz dokonania Krystyny i Adama Kerstenów.


Cele

Celem fundacji jest krzewienie wartości humanistycznych i demokratycznych, propagowanie postaw otwartości, rzetelności, szacunku dla innych, poszanowania prawdy oraz wspieranie badań i inicjatyw służących pogłębianiu i upowszechnianiu wiedzy humanistycznej i z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych, a także działalności naukowej, edukacyjnej i oświatowo-kulturalnej na rzecz ogółu społeczności, popularyzującej ideały wyznawane przez Krystynę, Adama i Grzegorza Edmunda Kerstenów.


Zaproszenie

W miarę możliwości staramy się porządkować i upowszechniać informacje o Krystynie i Adamie Kerstenach oraz o ich dorobku.
Jeśli możecie nam pomóc w zbieraniu informacji, które przyczynią się do pogłębienia wiedzy o Krystynie i Adamie, ich pracy naukowej i dydaktycznej oraz życiu osobistym, to prosimy o kontakt.
Staramy się, aby prezentowane informacje były prawdziwe i aktualne oraz nie naruszały praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Nie zawsze jednak możemy to gwarantować. W wypadku wątpliwości bądź sprostowań prosimy o kontakt.

Grzegorz Kersten, Fundator


Nasze działania

Podstawowym celem Fundacji pozostaje przyznawanie stypendiów studentom i doktorantom podejmującym badania w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.  Prof. H. Gmiterek pisze o stypendiach dla doktorantów historii.
Sytuacja finansowa Fundacji pozwoliła nam na wsparcie finansowe przedsięwzięć naukowych. Pierwszą taką inicjatywą jest wsparcie wydania Akt sejmikowych województwa lubelskiego 1572-1632 opracowanych przez Henryka Gmiterka.

Regulaminy konkursu o stypendia doktoranckie:
im. Adama Kerstena w Instytucie Historii Wydziału Humanistycznego UMCS.
im. Krystyny Kersten w Instytucie Historii PAN.


Laureat konkursu stypendialnego im. Krystyny Kersten
Komisja konkursowa w składzie prof. prof. Jerzy Eisler, Henryk Gmiterek, Maciej Górny, Tomasz Szarota wybrała laureata stypendium im. Krystyny Kersten na rok 2024/2025, którym został Yauheni Dudkin.
Gratulujemy laureatowi i dziękujemy Komisji!

Laureat konkursu stypendialnego im. Adama Kerstena
Komisja konkursowa w składzie prof. dr hab. Anna Zakościelna, dr hab. Dariusz Słapek, prof. UMCS, dr hab. Dariusz Szewczuk i prof. dr hab. Jerzy Eisler wybrała na laureata stypendium im. Adama Kerstena na rok 2023/2024
Bohdana Korola.
Gratulujemy laureatowi i dziękujemy Komisji!


Gratulujemy!

15 listopada 2023 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Małgorzata Surmacz, laureatka konkursu stypendialnego im. Adama Kerstena w 2021 r., obroniła pracę doktorską pt.„Uczniowie męskich gimnazjów w Lublinie w walkach o niepodległość Polski w okresie I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej w latach 1914–1921. Portret zbiorowy”.

15 listopada 2023 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Filip Gończyński-Jussis, laureat konkursu stypendialnego im. Adama Kerstena w 2014 r., obronił pracę doktorską pt. „Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (1944–1990). Masowa organizacja społeczna w Polsce Ludowej/PRL”.

4 października 2023 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Anna Jakimowicz, laureatka konkursu stypendialnego im. Adama Kerstena, obroniła pracę doktorską pt. „Wojenna rzeczywistość. Lublin w czasie I wojny światowej”.

23 czerwca 2021 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Iwona Górnicka, laureatka konkursu stypendialnego im. Adama Kerstena w 2016 r., obroniła pracę doktorską pt. „Pisma polityczne z lat 1669–1673 jako element walki stronnictwa królewskiego z opozycyjną propagandą malkontentów”.

Laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za 2020 rok został dr Tomasz Leszkowicz, zwycięzca konkursu stypendialnego im. Krystyny Kersten z roku 2016. Wyróżnienie przyniosła mu rozprawa doktorska „Ludowe Wojsko Polskie jako instytucja polityki pamięci historycznej 1956–1981”, doceniona za dokładną i wszechstronną analizę wykorzystywania wojska jako instrumentu prowadzenia polityki historycznej zgodnej z obowiązującą ideologią i potrzebami partii.

15 lipca 2019 r. w Instytucie Historii UMCS w Lublinie dr Bartosz Staręgowski, laureat konkursu stypendialnego im. Adama Kerstena w 2017 r., obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Formacje zbrojne samorządu szlacheckiego województw poznańskiego i kaliskiego w okresie panowania Jana Kazimierza (1648—1668)”.

20 listopada 2018 r. w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dr Michał Przeperski, laureat konkursu stypendialnego im. Krystyny Kersten w 2015 r., obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Mieczysław F. Rakowski. Zarys biografii politycznej”.

10 lipca 2018 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr Mariusz Kozdrach obronił pracę doktorską pt. „Szlachta powiatu radomskiego w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego. Studium więzi lokalnych”.

24 listopada 2016 r. dr Anna Maria Adamus, laureatka konkursu stypendialnego im. Krystyny Kersten w 2014 r., odebrała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską „Problemy wsi w Polsce w latach 1956—1980 w świetle listów do władz centralnych”.


Wiadomości

• 24 kwietnia 2024 r., dwa dni przed 94. rocznicą urodzin Adama Kerstena, w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyła się promocja poświęconej mu książki wspomnieniowej "Profesor Adam Kersten 1930–1983. Uczony, nauczyciel, człowiek”.
• Z inicjatywy Instytutu Historii UMCS dla uczczenia 90. rocznicy urodzin Adama Kerstena ukazała się książka wspomnieniowa „Profesor Adam Kersten 1930–1983. Uczony, nauczyciel, człowiek”
Początek listopada to zwyczajowo czas, gdy wspominamy naszych drogich zmarłych
O Krystynie Kersten w 90. rocznicę urodzin
Z okazji 89. rocznicy rodzin Krystyny Kersten zamieszczamy wspomnienie Beaty Bińko
Kerstenowie - nihiliści, cytat z artykulu K. Naumienko, Stolica, 1968.
Spotkania z naukowcami: Adam Kersten, Kurier Lubelski, 1981.
• Listopad 2018: Nowe wydanie książki Krystyny Kersten "Narodziny Systemu Władzy. Polska 1943-1948"
• 10 lipca 2018 r. — 10. rocznica śmierci Krystyny Kersten ... pokaż/schowaj.

• K. Kersten, Społeczeństwo polskie wobec władzy komunistów
• J. Olaszek, Adam Kersten (1930—1983) – Historyk w opozycji (pdf)
• K. Kersten, Marzec 1968 i tzw. kwestia żydowska w Polsce po II wojnie światowej
• K. Kersten, Czy przeszłość się powtórzy
• B. N. Łopieńska, Krystyna Kersten. Anioły są nudne
• K. i A. Kerstenowie, Najważniejsze: metodologia
• A. Kersten, KordeckiHistoria jest jak nóż
Refleksje wokół pamięci Katynia (maszynopis KK częściowo opublikowany)
My Adventure with Contemporary History (tłumaczenie tekstu KK “Moja przygoda z historią najnowszą”)


Stypendyści

Krystyna Adam Kersten
Napiszcie do nas, jeśli materiały zawarte na tych stronach okazały się przydatne do Waszej pracy i studiów
Chętnie umieścimy informacje o tym na naszych stronach.